Roser

Vi sælger alle slags roser i potte fra det tidlige forår og indtil oktober.
I det tidlige forår og igen fra ca. 1.september kan du bestille barrodede roser.
(Vi har ikke barrodede roser på lager. Sælges kun på forudbestilling)

Se roserne her link til vores leverandør. Tryk derefter på sortiment og du vil kunne se det store udvalg af roser

Billeder fra vores rosenafdeling
Billeder fra vores rosenafdeling

RhizoBio®

RhizoBio er et produkt til biologisk udbytteforbedring, som øger plantens produktivitet gennem effektiv udnyttelse af næringsstoffer og vand. Det er et mikrobielt supplement, som er formuleret i granulat og designet til potte- og jordbundsvækstmedier.

Anvendelse

Specielt velegnet til plantning af bøgehæk og roser, men kan anbefales til alle typer haveplanter

Fordele ved anvendelse af RhizoBio
• Øget rodvækst forbedrer plantens overlevelsesevne og kraft
• Forbedret udnyttelse af vand og mere effektiv optagelse af næringsstoffer
• Sundere planter som følge af øget kraft
• Effektiv udnyttelse af næringsstoffer fra gødningsstoffer og jordbund
• Forbedret langsigtet plantesundhed
• Øget evne til at udnytte små vandmængder

Mykorrhizasvampene danner symbiotiske forhold med plantens rødder, hvorved røddernes effektivitet og produktion forbedres, og optagelsen af næringsstoffer (N og P) og vand øges. De fremmer ligeledes optagelsen af kulstof og produktionen af plantehormoner, stimulerer fotosyntesen og giver planten en række andre fordele som øget tolerance over for tungmetaller og salte samt modstandsdygtighed over for sygdomme. I feltforsøg har landmænd ofte konstateret en tydelig forbedring af behandlede planters evne til at komme over udplantningschokket.

Dosering

Have: Der anvendes 100 g RhizoBio pr. m² plantningsareal. Blandes godt for at sikre ensartet spredning. Doseringen kan reduceres, hvis produktet tilføres direkte i rodzonen

Fås i 1 Kg pakning

Forhandler

Christiansmindevej’s Plantecenter
Christiansmindevej 5
8660 Skanderborg

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
www.bioag.novozymes.com
E. MARKER A/S | Phone: +45 74670808 | www.emarker.dk